Energi i forandring

Vi bruger alle energi i hverdagen. Energi er en forudsætning for det moderne samfund, og den globale efterspørgsel stiger. Samtidig vil vi reducere CO2-udledningen fra traditionel energiproduktion. Det er den dobbelte udfordring, vi står overfor. DONG Energy arbejder målrettet på at skaffe mere energi og på at omstille energisystemet til en mere vedvarende og bæredygtig produktion. Det kræver, at vi er i stand til at levere en ren og stabil energi til gavn for samfundet, vores kunder og dig.

  • Vi er markedsledende inden for opførelse og drift af havmølleparker
  • Vi er blandt Europas bedste til at bruge biomasse i el- og varmeproduktionen
  • DONG Energy skaffer mere energi ved at øge produktionen af olie og gas

 

 

Olie og naturgas holder samfundet kørende

I mange år frem vil de fossile brændsler være essentielle for at holde hjulene i gang i det moderne samfund. Transport, opvarmning og mange af de produkter, vi bruger i hverdagen, er baseret på olie og naturgas. DONG Energy arbejder målrettet på at skaffe den nødvendige energi ved at øge produktionen af olie og naturgas fra såvel Nordsøen som fra andre nordeuropæiske felter.

Oil and natural gas keep the wheels turning
Flere havmølleparker og mere biomasse reducerer CO2-udledningen

Vi har opført flere havmølleparker end noget andet selskab i verden, og der er flere på vej. Samtidig er vi blandt de bedste i Europa til at bruge biomasse i el- og varmeproduktionen. Vi har et ambitiøst mål om at reducere udledningen af CO2 pr. produceret kWh med 60 % i 2020 sammenlignet med 2006. Og vi er allerede godt på vej. Vi vil realisere målet ved fortsat at investere i havmølleparker og ved at øge mængden af biomasse på vores danske kraftværker.

More offshore wind farms and more biomass reduce CO2 emissions

Fokuseret vækststrategi frem mod 2020

DONG Energy’s vækststrategi ændrer den måde, hvorpå vi producerer energi og skaber vækst og værdi for vores virksomhed og for samfundet omkring os.

Fra 2012 frem mod 2020 vil vi:

  • firdoble vores installerede kapacitet inden for havvind

  • fordoble andelen af biomasse i el- og varmeproduktionen på vores danske kraftværker

  • fokusere på afkast og værdiskabelse for produktionen af olie og gas

  • udvikle værdiskabende energiløsninger til vores kunder og firdoble energibesparelserne blandt danske kunder

Energi i forandring

DONG Energy kan ikke alene sikre, at verdens energisystemer i årene fremover gennemgår den nødvendige omstilling mod mere bæredygtig og vedvarende energi. Det ved vi. Men vi kan vise vejen. Selv ved vi, hvor vi vil hen, vi har fastlagt ruten og målet for vores egen rejse, og rejsen er begyndt. Vi kalder den energi i forandring.

Moving Energy Forward

 

 

 

Filmgallerihttp://dongenergyfilm.23video.com/

Se film

http://authoring.dongenergy.com